Çorba kaşığı : Sofra düzenlerken çorba kaşığı sağ baştan birinci sıraya konulmalıdır. Ordovr çatal bıçağı : Bu çatal ve bıçak soğuk ve sıcak ordövrler için kullanılır. Ana yemeklerde kullanılan çatal ve bıçağa çok benzer fakat biraz daha küçüğüdür. Bıçak tabağın sağ tarafında, sağ baştan ikinci sıraya, çatal ise tabağın sol tarafında, sol başa konur. Balık çatal bıçağı : Bu çatal ve bıçak balık için kullanılır. Bıçak sağ baştan üçüncü sıraya, çatal ise sol baştan ...